SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIG

MELDAL KOMMUNE

 

 

Navn:

 

Fødselsdato:

Adresse:

 

Tlf:

Eiendommens navn:

 

Gnr.:

Bnr.:

Familieforhold:

 

Planlagt utbedringarbeid:

 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsoverslag (må vedlegges):

 

 

Finansieringsplan

Tilskudd:

 

 

 

 

Egne midler:

 

 

 

Lån:

 

 

 

Eget arbeid:

 

 

 

Hvis du er under 60 år, må det legges ved bekreftelse på eventuell funksjonshemming, trygd eller lignende.

 

Utskrift av ligninga eller kopi av siste selvangivelse må vedlegges søknaden.

(Dette gjelder også ektefelle/samboer)

 

 

 

Sted: _____________________________   Dato: ___________________

 

 

Underskrift: _________________________________________________