Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Ledig stilling ved NAV Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledig stilling ved NAV Meldal

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement og som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

NAV Meldal yter tjenester til Meldal Kommunes ca. 4.000 innbyggere. Kontoret har p.t. 8,0 faste årsverk fordelt på statlige og kommunalt ansatte. Kontoret er ansvarlig for å yte tjenester etter folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Betjening av Husbankens virkemidler er og lagt til kontoret.

        Bilde: Logo NAV

Fra 01.01.2020 vil Meldal Kommune være en del av Orkland Kommune, sammen med kommunene Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord.

Vi har følgende kommunal stilling ledig for tiltredelse snarest : 

 • 100 % fast stilling som veileder

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Helhetlig oppfølging og veiledning av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet
 • Kartlegge og avklare brukernes ressurser samt motivere for arbeid og aktivitet
 • Mottaksfunksjon
 • Arbeidsoppgavene kan endres, og andre arbeidsoppgaver innenfor hele NAV kontoret sitt ansvarsområde kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning, der sosialfaglig kompetanse er ønskelig. Kvalifiserende praksis og/eller lang arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring i bruk av komplekse IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • God kunnskap om private og offentlig bedrifter, samt inngående kjennskap til yrker og utdanningsløp
 • Det vil være ønskelig med erfaring fra veilednings- og oppfølgingsarbeid, og/eller erfaring fra saksbehandling
 • Førerkort for bil

Personlig egenskaper:

 • God til å kommunisere og drive med motivasjonsarbeid
 • Stillingen krever at man jobber strukturert, planlegger langsiktig, takler høyt arbeidspress og er fortrolig med NAV sine verdier og visjon
 • Evne til å skape gode relasjoner med brukere, kolleger og samarbeidspartnere
 • Evne til å håndtere en stor arbeidsmengde
 • Evne til kontinuerlig omstilling og læring
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Godt humør

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV-leder Kari Høve, 95 18 13 41.

Ved tilsetting i Meldal kommune utarbeides søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

 

Søknadsfrist: 26.05.17

Søknad med CV sendes til: 
Meldal Kommune 
Servicekontoret 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal '

eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag