Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Ledig stilling som pedagogisk leder ved Grefstad barnehage
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ledig stilling som pedagogisk leder ved Grefstad barnehage

Bilde: Grefstad barnehage     

Grefstad barnehage ligger i Meldal sentrum, like ved Meldal barne- og ungdomsskole. Barnehagen ble tatt i bruk i august 2016 og den har 4 avdelinger.

Med forbehold om godkjenning er følgende stilling ledig:

100 % fast stilling som pedagogisk leder fra 01.08.17

Ved interne opprykk/ overflytting, kan det bli annen stilling ledig. Skriv i søknaden om dette er av interesse.

Krav til stillingen:

  • Du må ha godkjent utdanning som barnehagelærer
  • Pedagogisk leder vil være en del av barnehagens lederteam
  • Du vil få som oppgave å lede, utvikle og planlegge det pedagogiske arbeidet til beste for det enkelte barn
  • Du må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig
  • Du må ha gode samarbeidsevner
  • Du må være opptatt av egen faglig utvikling
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Søkere må beherske norsk. Meldal kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen rettes til: 
Styrer ved Grefstad barnehage 
Elin Forfod Steigedal 
tlf 724 94 683 / 916 94 581

Søknad 
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25,2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 12.05.17

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag