Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Hold Midt-Norge rent!
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hold Midt-Norge rent!

Logo - Små og store hender rydder våre strender     

Invitasjon til strandryddeaksjon/rydding rundt elvebredden og sidevassdrag til Orkla i perioden 01.05.17 - 20.06.17.

HAMOS sine medlemskommuner setter nå i gang en strandryddeaksjon i Midt-Norge for å rydde rundt strender og elvebredder.

I Meldal kommune er det rydding rundt elevebredden og ved sidevassdrag til Orkla som vil bli prioritert.

Invitasjonen går ut til lag og organisasjoner i kommunen vår, og vi håper at så mange som mulig vil bli med på å få områdene rundt Orkla til å framstå best mulig.

Les mer her....

Det finnes også mer utfyllende informasjon på hjemmesida til HAMOS.

Åpningstider Rundmyra miljøstasjon:

Mandager Kl. 12.00 - 16.00  
Onsdager Kl. 12.00 - 19.00  
Lørdager    Kl. 09.00 - 14.00   Kun i partallsuker

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag