Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Informasjon om kommunale eiendomsavgifter for termin 2,3 og 4 i 2017
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Informasjon om kommunale eiendomsavgifter for termin 2, 3 og 4, 2017

Kommunevåpen Meldal     

I følge Kommunestyrevedtak 081/16 er det vedtatt å redusere årsgebyr på vann for 2017 med 30 %.

Dette betyr i praksis at det ikke skal betales vannabonnement for termin 2, 3 og 4 i 2017.

Abonnementsgebyret på vann utgjør pr. år en pris på kr. 2.370,- inkl. moms. Pr. termin utgjør dette en pris på kr. 592,50 inkl. moms.

Faktura for termin 2/2017 sendes ut i månedsskiftet april/mai med betalingsfrist 20. mai 2017.

Dette til orientering.

Seksjon Drift

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag