Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Ferie for alle - et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ferie for alle – et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

Logo Norges Røde Kors     

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag. (Tallene er hentet fra bufdir.no, tall og statistikk på barnefattigdom i Norge.)

Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.

Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppa: 

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

Nyhet! 
Vi har nå elektronisk søknadsskjema for våre familieopphold.

I disse linkene finner dere mer informasjon om Ferie for alle Trøndelag:

Vedlegg:  
Årets sommeropphold 2017 - Søknadsfrist 15. mai 
Ungdomsoppholdet 2017

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag