Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Forslag til områdereguleringsplan for deler av Løkken sentrum
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Forslag til områdereguleringsplan for deler av Løkken sentrum

Meldal kommune vedtok i møte 15.03.2017 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget med alle relevante dokumenter er lagt ut i servicekontoret. Du kan også finne dem her:

Periode for offentlig ettersyn er 20.03.2017 - 01.05.2017. 

Merknader til planforslaget sendes kommunen per brev eller e-post innen 02.05.2017.

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å finne/laste ned planforslaget.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag