Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Kjærlighet og grenser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kjærlighet og grenser

Bilde: Logo Kjærlighet og grenser     

Nå er vi i mål med vinterens gjennomføring av familieprogrammet Kjærlighet og grenser. Også i år har 7. klassingene ved Meldal Barne- og Ungdomsskole vært med, sammen med sine foreldre.

Dette er et ledd i det rusforebyggende arbeidet kommunen driver. Representanter fra rusteamet i Meldal, sammen med skolen, står for gjennomføringen. Vi hadde med helsestasjon, psykisk helsearbeid og rustjenesten i NAV med på laget i år, sammen med engasjerte lærere på 7. trinn. Å samarbeide på tvers av flere enheter er spennende og det gir god faglig bredde når vi tar for oss de ulike temaene. Opplegget har som formål å styrke kommunikasjon og relasjon i familiene, samt styrke familien og tenåringen i møte med samfunnets utfordringer. Det skal forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler blant tenåringer. Vi bruker lek, film, gruppearbeid og samtale i arbeidet.

Kjærlighet og grenser erkjenner at ingen kan måle seg med foreldre/ foresatte når det gjelder forebygging! Det er viktig å bygge gode relasjoner i familien før utfordringene kommer.

Programmet starter med familiesamling som innledning, elevsamlinger på dagtid, foreldresamlinger på kveldstid og familiesamling som avslutning.

Bilde fra en samling

Temaene er mange og varierte. Blant annet snakker vi om vennepress, digitale medier, drømmer og mål, familiens styrker, i tillegg til rusmidler og ulike tema knyttet til det.

Dette er 6. året Meldal kommune gjennomfører programmet. Også i år har det vært kjempegod oppslutning. Vi som arrangører er imponerte over stort engasjement og godt oppmøte. Det har vært gode refleksjoner blant foreldrene, og ikke minst blant ungdommene. Vi har flotte ungdommer i Meldal. Med disse samlingene håper vi de blir trygge på å ta kloke og gjennomtenkte valg etter hvert som ungdomsårene tar til for alvor. Vi opplever også at det er nyttig og givende at vi voksne reflekterer over disse temaene sammen og i ro og fred.

Tilbakemeldinger fra foreldre:

«..jeg opplever at jeg har endret litt på måten jeg snakker med ungdommene på, jeg tenker meg mer om..»

«.. selv om jeg føler dette med rusmidler ikke er aktuelt for mitt barn ennå, så har disse kveldene satt i gang noen tankeprosesser i vår familie og vi er bedre forberedt når ungdommene blir eldre..»

På vegne av årets Kjærlighet og grenser-team

Mari S. Nordvoll

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag