Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Seminar om klimatilpasning og produksjonstilskudd
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Seminar om klimatilpasning og produksjonstilskudd

Vannområde Orkla og Orkla Landbruk skal arrangere 2 seminarer om klimatilpasning og produksjonstilskudd i landbruket onsdag 22. mars i Orkanger og torsdag 23. mars i Meldal. Arrangementene er GRATIS og åpent for alle.

Vannområde Orkla i samarbeid med Orkla landbruk inviterer til kurs om to svært aktuelle tema: Klimatilpasning og produksjonstilskudd. Som de fleste er kjent med er det nye søknadsfrister og endringer i søknadssystemet for produksjonstilskudd fra 2017. I forbindelse med overgangen fra gammelt til nytt system er det i år søknadsfrister 15. mai og 15. oktober, i tillegg til 20. januar. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil komme og informere om aktuelle endringer. Feil i søknadene kan gi store økonomiske konsekvenser, og vi oppfordrer alle aktive brukere om å få med seg dette!

Et annet viktig tema er klimatilpasning. Uansett årsak er det liten tvil om at klimaet endrer seg, og at landbruket vil bli av de som berøres først og mest. Lengre vekstsesong, høyere temperaturer og mer nedbør gir både muligheter og store utfordringer. Vi har fått tak i to dyktige foredragsholdere fra NIBIO til å gi oss siste nytt om temaet. I tillegg vil Ragnhild Borchsenius si noe om hvilke praktiske tiltak vi lokalt her i dalføret kan gjøre for å produsere minst like mye mat som vi har gjort. Det vil også bli orientert om ulike tilskuddsordninger som kan utnyttes for å gjøre kloke, klimatilpassede tiltak i landbruket. Her kan det være midler å hente!

For at flest mulig skal ha mulighet til å få med seg dette arrangerer vi ett kurs på kveld (kl. 18-22) den 22. mars, og ett på dagtid (kl. 10-14) den 23. mars. Kveldskurset blir i Orkdal rådhus, mens det på dagtid blir i Meldal samfunnshus. Vi serverer kaffe og lunsj/kveldsmat, og håper det samtidig blir to hyggelige samlinger!

Les mer om informasjon og påmelding!

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag