Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tregt eller kjapt nett der du er?
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tregt eller kjapt nett der du er?

Vi trenger hjelp til å måle hastighet og dekning på nett og mobil. Resultatene kan brukes som grunnlag for videre utbygging.

Sør-Trøndelag fylkekommune har utarbeidet et nettbasert verktøy for kartlegging av eksisterende kapasitet på bredbånd. Ved å delta i denne dekningsundersøkelsen bidrar du til å kartlegge behov for videre utbygging.

 

Ta dekningsundersøkelsen her

 

Takk for at du bidrar til kartleggingen!

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag