Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Eiendomsskatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Eiendomsskatt

Utskriving av eiendomsskatt i Meldal kommune

Kommunestyret i Meldal vedtok i sak 79/16 den 15.12.2016 å utskrive eiendomsskatt på alle eiendommer i Meldal kommune. Vedtaket er hjemlet i eiendomsskattelovens paragraf 2 og 3a.

Skattesatsen for næringseiendommer, verker og bruk er 7 promille, mens den for boliger og fritidsboliger er 4 promille.

Den enkelte hjemmelshaver vil motta skatteseddel pr. post.

Skatter forfaller i to terminer, faktura blir tilsendt.

Liste over utlignet skatt er utlagt i Servicekontoret i Meldal, Rådhuset, Kvamsveien 2, 7336 Meldal fra 01.03.2017.

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag