Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE

NB - Pressekonferanse kl 13:00 i Orkdal rådhus

Eksplosjon ved Washington Mills - nødetater på plass.

Det har vært en større eksplosjon ved Washington Mills' sitt anlegg på Grønøra. Det er flere skadde, og nødetater tar hånd om disse. Kriseteam er satt, og pårørendesenter er etablert i Orkdal rådhus.

For behov for mer informasjon, ring servicekontoret i Orkdal kommune på 72 48 30 00

Egen pårørendetelefon er etablert i Orkdal rådhus, telefon 72 48 33 90

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag