Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Kontrollutvalget
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kontrollutvalget 2015-2019

 


Kontrollutvalget består av 5 medlemmer, 2 fra AP, 2 fra SP og 1 fra Frp/H/Krf/V
 

Arbeiderpartiet

1.
Randi Fossmo
Medlem
2.
Jann Eirik Evensen
Medlem
1.
Ragnar Waalen
Varamedlem
2.
Bente Syrstad
Varamedlem
3.
Odd Aa
Varamedlem
4.
Tove Hilstad
Varamedlem

 
 
Senterpartiet

1.
Atle Ingar Kjelstad - leder
Medlem
2.
Aud Inger Kalseth
Medlem
1.
Christian Haugan Toldnes
Varamedlem
2.
Vibecke Solberg Ree
Varamedlem
3.
Sigrun Seem
Varamedlem

 

FrP/H/Krf/V

1. Rolf Løvseth Medlem
2. Roger Andrè Nesset Varamedlem
3. Arnt Stene Varamedlem
4. Ann Iren Resell Varamedlem

Lenker

Møtedokumenter kontrollutvalget

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag