Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Hovedutvalg Utvikling og Drift
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Hovedutvalg Landbruk og tekniske tjenester

 


Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester består av 4 fra AP, 2 fra SP og 1 fra Frp/H/KrF/V
 

Arbeiderpartiet

1.
Lars Kirkholt - leder
Medlem
2.
Marit Halsetrønning Krogdahl
Medlem
3.
Eystein Steigen
Medlem
4.
Synnøve Hilstad
Medlem
1.
John Erling Smedplass
Varamedlem
2.
 
Varamedlem
3.
Jan Erik Resell
Varamedlem
4.
Camilla Aamot Holm
Varamedlem
5.
Kari Fossmo
Varamedlem

 
Senterpartiet

1.
Stig Kalstad - nestleder
Medlem
2.
Mari Storm Myrmæl
Medlem
1.
Per Joar Sandvik
Varamedlem
2.
Randi Irene Hilstad
Varamedlem
3.
Erik Kalstad
Varamedlem
4.
Arne Mærk Ersvik
Varamedlem

 
Frp/H/Krf/V

1.
Stein Elshaug
Medlem
1.
Torkjell Orre Rye
Varamedlem
2.
Asle Birger Bjørgen
Varamedlem
3.
Kristin Reinertsen
Varamedlem

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag