Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Formannskap
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Formannskap 2015 - 2019

Kommunevåpen s/h


Formannskapet består av 7 medlemmer - 4 fra AP, 2 fra SP og 1 fra Frp/H/KrF/V 

Arbeiderpartiet

1.

Are Hilstad

Medlem

2.

Vibeke Mehlum

Medlem

3.

Harald Garberg

Medlem

4.

Linda Ysland Ingstad

Medlem

1.

Odd Arild Svartbekk

Varamedlem

2.

Ellen Haugen Bergsrønnig

Varamedlem

3.

Lars Kirkholt

Varamedlem

4.

Marit Halsetrønning Krogdahl

Varamedlem

5.

Sivert Dombu

Varamedlem

 
Senterpartiet

1.

Ola Bjørkøy

Medlem

2.

Olaug Muan

Medlem

1.

Stig Kalstad

Varamedlem

2.

Mari Storm Myrmæl

Varamedlem

3.

Bjarne Lund

Varamedlem

 
FrP/Høyre/Kristelig folkeparti/Venstre

1.

Helge Ringli

Medlem

1.

Stein Elshaug

Varamedlem

Lenker

Det Norske Arbeiderparti 

Meldal Arbeiderparti

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Høyre

Fremskrittspartiet

Meldal Fremskrittsparti

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag