Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Orkland kommune
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Dokumenter Orkland kommune

Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord kommune slår seg sammen til Orkland kommune fra 01.01.2020.

Her kan du finne dokumenter fra etableringen av den nye kommunen.

 

Fellesnemnd

03.05.2017 Sakspapirer - Orkdal rådhus

23.01.2017 Møteprotokoll - Scandic Hell

02.12.2016 Møteprotokoll - Meldal rådhus

 

Arbeidsutvalg

06.04.2017 Utgår, sakene behandlet i Partssammensatt utvalg

28.03.2017 Møteprotokoll - Snillfjord rådhus

03.03.2017 Møteprotokoll - Orkdal rådhus

11.01.2017 Møteprotokoll - Orkdal rådhus

 

Partssammensatt utvalg

03.05.2017 Sakspapirer - Orkdal rådhus

06.04.2017 Møteprotokoll - Orkdal rådhus

11.01.2017 Møteprotokoll - Orkdal rådhus

 

Intensjonsavtalen mellom kommunene

Intensjonsavtale signert 31.10.2016 

06.04.2017
Les mer om prosessen frem til vedtak om kommunesammenslåing
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag