Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Åpningstider
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Åpningstider: 

Meldal Rådhus

Hverdager fra 09.00 - 15.00

NAV Meldal

Mandag, onsdag, fredag: kl. 10.00 - 14.00 
Tirsdag/torsdag: Ikke betjent mottak
Telefonnr. 55 55 33 33

Meldal Legekontor 

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag fra 08.00 - 15.30
Torsdag fra 09.00 - 15.30

Telefontider
Meldal Legekontor

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag fra 08.00 - 11.00 og 12.30 - 15.30
Torsdag fra 09.00 - 11.00 og 12.30 - 15.30

Meldal Helsestasjon Barnekontroller, helsestasjon for ungdom, jordmor m.m.

Svømmebassenget på Løkken 

Åpningstider svømmehallen 2017

1. halvår 2017 : 02.01.17 - 07.04.17

Mand.

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Familiebading 

Familiebading 

Damer over 16 år

Onsd.

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Svømmeudyktige og barn inntil 8 år, i lag med sine foresatte 
Svømmeudyktige og barn inntil 8 år, i lag med sine foresatte 
Damer og herrer. Barn under 16 år, kun i lag med sine foresatte

Torsd.

17.30 - 18.30

18.30 - 20.30

Svømmeudyktige og barn i førskolealder, i lag med sine foresatte 
For handikappede av begge kjønn

 

Fred.

18.00 - 19.00
19.00 – 20.00
20.00 - 21.00

Familiebading 

Familiebading 

Herrer over 16 år

Lørd. Stengt  

En svømmetime er 45 min 
Enkeltbilletter: 
Klippekort, 12 klipp:

 
Voksne kr 50,- 
Voksne kr 500,-


Barn kr 25,- 
Barn kr 250,-

Meldal Folkebibliotek
Løkken Verk

Mandag: Stengt - Tirsdag: 10.00 - 15.00 - Onsdag 10.00 - 15.00 - Torsdag: 14.00 - 19.00 - Fredag: 10.00 - 15.00 - Lørdag: 10.00 - 13.00 

Meldal Miljøstasjon (Rundmyra)

Onsdag: 12.00 - 19.00 - Lørdag i partallsuker: 09.00 - 14.00 - Tlf. 72 49 44 17 Se også HAMOS


 
 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag