Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO - Ekstern skolevurdering Orkdal/Øy
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ekstern skolevurdering i Orkdal/Øy-regionen

Ekstert skolevurdering er en skolevurderingsmetodikk som benyttes for å forsterke arbeidet med kvalitetsutvikling på skolene.

Modellens fem trinn:         

Regionen fikk høsten 2013 kr.80 000,- i støtte fra Utdanningsdirektoratet for å etablere og videreutvikle systematisk arbeid med ekstern skolevurdering.
Ei arbeidsgruppe har utarbeidet en plan for det regionale arbeidet (se link under). Arbeidsgruppa består av skoleansvarlig fra de kommunene som deltar aktivt i vurderingssamarbeidet, samt regionkonsulenten som er regionkoordinator og sekretær for gruppa. Høsten 2014 starter vi opp med ekstern skolevurdering i tre kommuner. Vi håper flere av  kommunene i regionen vil bli med i skolevurderingsnettverket etterhvert.

              
NB!  Grisen vokser ikke fordi vi veier den!

 Kontaktpersoner og veiledere m/ telefonnr. og e-postadresser

Dokumenter og presentasjoner                    

Lenker og nettsteder                            

 Plan for ekstern vurdering i   
 Orkdal/Øy-regionen
Verktøy for skoleutvikling (u-dir)
www.udir.no/Utvikling/Verktoy-for-skoleutviklinganalyser/
 Fosen - presentasjon 
 (fra 27. mai 2014)
Tegn på god praksis, eksempelsamling (u-dir)
 Eksempel på rapport m/ vedlegg 
 (fra 27. mai 2014)
Tegn på god praksis, arbeidshefte som beskriver metodikken som det nasjonale veilederkorpset bruker. Heftet inneholder mal til skolerapport (u-dir)
 Eksempel på info. med tidsplan  
 Eksempel på foreldrebrev   
   

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag