Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Innbyggerinitiativ
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Minsak.no

Kommunal- og regiondepartemenet (KRD) har åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven.

Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerintitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

Nettadressen er www.minsak.no / www.misak.no

Bakgrunnen for lansering av nettportalen er en evaluering KRD fikk gjennomført i 2010 om ordningen, se rapporten her. Den påpekte at innbyggerinitiativordningen ser ut til å være mer kjent i kommuner som har gitt innbyggerne anledning til å bruke nettet til å fremme innbyggerinitiativ. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete tok derfor initiativ til at det skulle utvikles en nettversjon som omfattet alle kommunene.

KRD ønsker med denne portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i kommunen som de mener kommunen bør ta fatt i. 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag