Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner - Handlingsprogram med økonomiplan - Årsmelding/Regnskap
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Handlingsprogram med økonomiplan - Årsmelding/Regnskap

 

 Handlingsprogram med økonomiplan

 

 Årsmelding/Regnskap

 

Meldal kommunes regnskap og årsberetning 2015

Årsmelding 2015 

Årsberetning 2015 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Årsberetning 2015 med revisorberetning

 

2015 - 2018

 1. Innledning
 2. Programområde - Sentraladministrasjon
 3. Programområde - Oppvekst
 4. Programområde - Helse og Omsorg
 5. Programområde - Utvikling og Drift

 

Regnskap 2014 
Revisors beretning 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Årsberetning 2014

 

 2014  -2017

 1. Handlingsprogram med økonomiplan 2014 - 2017
 

 

 2013 - 2016

 1. Innledning
 2. Programområde - Sentraladministrasjon
 3. Programområde - Oppvekst
 4. Programområde - Helse og Omsorg
 5. Programområde - Utvikling og Drift
 6. Felles

 

2012 - 2015

 1. Innledning
 2. Programområde - Sentraladministrasjon
 3. Programområde - Oppvekst
 4. Programområde - Helse og Omsorg
 5. Programområde - Utvikling og Drift
 6. Ansvar 9000

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag