Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Fakta - Ungdom og etablering
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Ungdom og etablering

Men likevel, vår største utfordring er å gi ungdommen vår bedre muligheter for bosetting og sysselsetting. Førstgangsetablerere på boligmarkedet gis et rimelig tilbud. Målsettinga er å bygge attraktive boliger der ungdom vil bo, naturligvis med rimelig breibånd tilknytting som gjør det lettere å kombinere viderutdanning, arbeid og familieliv.

Kommunen er en aktiv medspiller ialt interkommunalt samarbeid for å bringe Orkdalsregionen i forkant når det gjelder å skaffe de interessante jobbene for framtida. Kommunen har arbeidet aktivt for å utvikle IKT-kompetansen for ledere i små og mellomstore bedrifter og til mange av kommunens dyktige bønder. Vi har vært, og er fortsatt pådriver i arbeidet med å få til desentraliserte utdanningstilbud på høgskolenivå i regionen.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag