Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Fakta - Næringslivet
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Næringslivet

Mange dyktige og nyskapende mennesker i næringslivet gjør at vi har sterk tro på framtida her i Meldal. Samarbeid mellom Meldal videregående skole, kommune og næringsliv er tuftet på flere 10 års utprøving. Mange bransjer og bedrifter har profilert sterkt på dette samarbeidet. Dette har bl a utviklet bilbransjen til en betydningsfull og sterk bransje i Meldal.

Trearbeidende industri, er en annen bransje som har sammhandlingstradisjoner med videregående skole. Kjøkken og baderomsinnredninger, trapper, dører og vinduer, soveromsmøbler, kontormøbler, bankinnredninger og innredninger for cruiseskip og boligplattformer. Produkter som distribueres over det ganske land og gjør Meldalsnavnet kjent. Byggevarer og bygningsentreprenører, for lokalt/regionalt marked.

Hos oss bearbeides rustfrie stålplater til avanserte sykehusinnredninger og utstyr, ved bruk av topp moderne datastyrt produksjonsutstyr. Kompliserte slaktelinjer for behandling både av fe og fisk eksporteres world wide. Videre produseres komplette vann- og anløpsrenseanlegg med pumpestasjoner, i kombinasjon av stålrør og glassfiberarmerte polyestertanker.

Når du med din "brikke" passerer en av landets automatiske bomstasjoner, er sjansen stor for at noe av elektronikken er produsert i Meldal. Det foregår et aktivt arbeid, i samarbeid med landbruksnæringa, for å utvikle flere arbeidsplasser og inntekstsmuligheter i randsonen til det tradisjonelle landbruket.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag