Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Fakta - Nyttig å vite om Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Nyttig å vite om Meldal

  • Meldal bygdemuseum, et av landets mest gjenstandsrike friluftsmuseer, ligger vakkert til i lia, rett opp for Meldal sentrum.
  • Orkla Industrimuseum, som består av Gammelgruva, Thamshavnbanen og Informasjonssentret med gruvemuseum og jernbanemuseum m.m ligger i sentrum på Løkken Verk.
  • Meldal turistkontor er samlokalisert med Orkla Industrimuseum.
  • Orkla er ei av de fremste lakseelvene i landet, med oppfisket kvantum sesongen 2008 på 25 tonn! Fiskekort selges bl.a. på turistkontoret og i mange forretninger i kommunen. Du får også kjøpt fiskekort for innlandsfiske i mange vann rundt om i hele kommunen.
  • Meldal har ca. 1.450 hytter. Resdalen, innfallsporten til Trollheimen, og Hulsjøområdet ved foten av Igelfjellet, er de mest populære områdene. Tomtetilbudet er variert fra skog til fjell.
  • Skimiljøet er sterkt i Meldal. Det er moderne anlegg for langrenn og skiskyting. Kløvsteinbakken er en av landets mest moderne storbakker.
  • Meldalshallen er en moderne idrettshall som er bygd i tilknytning til Meldal videregående skole.

  

Navnet Meldal kommer av 'midt i dalen' og har gruvehistorie fra 1654. Kommunen er en av landets sterkeste landbrukskommuner, med store bruk i norsk målestokk. Her levde rallaren og industriarbeideren i samspill og i konflikt med bonden. Dette er vår fortid, en smeltedigel som dagens moderne Meldalssamfunn er tuftet på.

I de fire tettstedene, Meldal, Løkken Verk, Storås og Å, har vi godt vedlikeholdte barnehage- og skoleanlegg. Det er full barnehagedekning i kommunen. Løkken Verk er det største tettstedet i kommunen, der bor 38 % av innbyggerne. Kommuneadminstrasjonen er lokalisert i Meldal sentrum.

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen er godt utbygd med Meldal Helsetun (62 plasser), legekontor i Meldal sentrum med full legedekning samt hjemmesykepleie.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag