Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Orkdal/Øy-regionen
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Orkdal/Øy-regionen

Torunn Otervik

   Torunn Otervik
   Regionkonsulent Orkdal-/Øy-regionen

   Kvamsveien 2
   7336 Meldal

   Tlf. 72 49 51 00
   Mobil: 917 66 526
   Telefaks: 72 49 51 01
   e-post: torunn.otervik@meldal.kommune.no

 

 
Informasjon                                                                 Lenker
Om regionordninga Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, oppvekst og utdanning 
Regionstyret Kunnskapsdepartementet

AU (Arbeidsutvalget for regionstyret)              

Utdanningsdirektoratet

Styremøter og møtereferat

"Kompetanse for kvalitet"-videreutdanning for lærere
Aktivitetskalender GNIST Kampanjen - Regional GNIST
ÅRSHJUL - Orkdal/Øy-regionen Ungdomstrinnet i utvikling (UDIR)
 

Agdenes kommune

Ekstern skolevurdering  i Orkdal/Øy-regionen Frøya kommune
Regionale kurs og fagdager Hemne kommune
Kompetanse- og hospiteringsliste Hitra kommune
 Barnehagesektoren Meldal kommune
 
Orkdal kommune
  Skaun kommune  
 ARENA FOR DELING ;-) Snillfjord kommune

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag