Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Politikk - Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne


Funksjonshemmedes råd består av 1 repr. fra Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenster, 1 repr. fra Hovedutvalg oppvekst, helse-og omsorg, 1 repr.  fra Formannskapet og 3 repr. fra funksjonhemmedes organisasjoner. 

 

Navn Telefon/mobil Adresse E-post
Olav Huseby - leder 90 68 24 78 Øvre Langenglia 26
7332  Løkken Verk
olav.huseby@stfk.no
Mildrid Nesheim - Hovedutvalg Oppvekst, Helse og Omsorg 90 13 15 72 Løkkenveien 149 
7332  Løkken Verk
mildridnesheim@yahoo.no
Bård Bergsrønning - LHL 90 04 58 46 Skolegata 6 
7332  Løkken Verk
b-eberg@online.no
Ann Iren Resell 92 23 11 33 Vavoldlia 25 
7332  Løkken Verk
ann-iren.resell@outlook.com
Heidi Elvrum (vara) - MS 95 99 79 26 Langenglia 11 
7332  Løkken Verk
h-elvrum@online.no
Odd Skogstad 48 12 96 05 Laksøybygdveien 7 
7334  Storås
odd.skogstad@hotmail.com
Linda Ysland Ingstad - Formannskap 41 23 58 30 Brubakken 8 
7334  Storås
linda.ingstad@online.no
Vibeke Mehlum (vara) 41 44 51 41 Løkkenveien 58 
7332  Løkken Verk
 
John Esten Skjærli (vara) 95 78 20 08 Garbergsveien 29 
7334  Storås
 
Olga Erlandsen (vara) 94 43 00 74 Løkkenveien 160 
7332  Løkken Verk
 
Stein Elshaug - Hovedutvalg Landbruk og Tekniske Tjenester 93 42 64 21 Margretehaugen 4 
7336  Meldal
ste-els@online.no
Eystein Steigen (vara) 91 53 16 41 Steigabakkan 15 
7332  Løkken Verk
 
Anne Merete Aa - Sekretær 99 32 40 26 Kleva 2 
7335  Jerpstad
annemerete.aa@meldal.kommune.no

Presentasjon av råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Det er kommunestyret som fastsetter antall medlemmer med eventuelle varamedlemmer.

Rådet består av 1 repr. fra Hovedutvalg utvikling og drift, 1 repr. fra Hovedutvalg oppvekst, helse-og omsorg, 1 repr.  fra Formannskapet og 3 repr. fra funksjonhemmedes organisasjoner.

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Etatene samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha eller har til behandling.

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Meldal er også Brukerråd for Nav Meldal.

Rådets sammensetning i dag er som følger:

Sverre Evjen Norges Handikapforbund Orkdal
Heidi Elvrum (leder) Orkladal og omegn MS-forening
Per Sørløkk LHL Meldal
Ellen Haugen Bergsrønning Formannskapet
Liv Marit Vinje Hovedutvalg Oppvekst Helse og Omsorg
Odd Skogstad (nestleder) Hovedutvalg Utvikling og Drift
Anne Merete Aa Sekretær

Brukerråd Nav Meldal er etablert.

Brukerrådets mandat/oppgaver:

  • Rådgiver: Rådgivende instans i forbindelse med etatens veivalg, satningsområder og prioriteringer. Kommer med konkrete forslag til aktiviteter som er knyttet til Nav sine kontorlokaler og service for brukerne.

  • Erfaringsgbank: Ressursintans når det gjelder opplevelse av servicenivået (kvalitet, svartider og møtepunkter) i etaten.

  • Rapportør: Rapporterer på faktiske og særlig på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner i etaten.

  • Initiativtaker: Tar initiativ til aktiviteter og tiltak for samarbeid og informasjon som brukerne ser behov for.

  • Kanal: Bidrar til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for etatens brukere.

Brukerrådet ønsker innspill fra brukere med hensyn til service, tips og forslag til forbedringer. Henvendelse til brukerrådet kan skje via brev til:

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne / Nav Meldal Brukerråd 
Kvamsveien 2 
7336 Meldal

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag