Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Boliger til utleie - Tomtepriser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Tomtepriser 2017

Nytt boligfelt på Å (Stensmoen) 2015 (Priser 2017):

Pris pr. m2 tomtegrunn kr. 64,13. I tillegg kommer utbyggingskostnad pr. tomt med kr. 136.413,-

Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i NIBOR-indeksen. (Årsgjennomsnitt 6 mnd)

Tilkoblingsavgift for vann og avløp, saksbehanlings-, oppmålings- og tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

2 nye tomter på Løkken (Villaveien) 2015 (Priser 2017):

Pris pr. m2 tomtegrunn kr. 135,38. I tillegg kommer utbyggingskostnad pr. tomt med kr. 51.283,-.

Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i NIBOR-indeksen. (Årsgjennomsnitt 6 mnd)

Tomter tilrettelagt før 2010 - priser for 2017:

  1. Boligtomt gnr. 32 bnr. 110: Kr. 69,14/m2
  2. For gjenværende "gamle" tomter i allerede utbygde felt: Kr. 34,57/m2

Prisen blir regulert årlig pr. 01.01. etter endringer i konsumprisindeksen (ks-001/10). (Gjennomsnitt for året)

Tilkoblingsavgift for vann og avløp, saksbehandling-, oppmålings- og tinglysningsgebyr kommer i tillegg.

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag