Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Klima og energi
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

KLIMA OG ENERGI

Meldal kommune vedtok i 2009 Klima- og energiplan for kommunen. Klima- og energiplanen består av en faktadel og en tiltaksdel. En kortversjon av planen finner du i brosjyren Meldal - en bit av den store verden!

Kommunen var under arbeidet med planen med i nettverk av kommuner i Sør-Trøndelag som arbeidet med klima og energi, se Klima og energi og Livskraftige kommuner.

"Gå på" Klimaskolen! 
Her kan du lære mer om klimasammenhengene på en enkel måte - klimaskolen og promofilm.

Film om energisparing i boliger
Med støtte fra Husbanken og Enova har Snøball Film laget en filmserie om reduksjon av energibehovet i nye og eksisterende boliger. Filmene kan ses eller lastes ned fra www.lavenergiboliger.tv 
Lenke til filmene finner du også på www.husbanken.no og www.lavenergiboliger.no

Klodens klimaproblemer - fakta og handlingsalternativ

Kommunen ønsker at innbyggere og næringsliv er engasjerte i klima- og energispørsmål. Kommentarer og synspunkt på denne siden og klima- /energispørsmål forøvrig tar vi gjerne i mot.

Klima- og energikurs 19.04.12 - Les foredragene her

 

Interessante nettsteder !

   

 


                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                             

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag