Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Fakta
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Meldal kommune

 

 

Fakta om Meldal kommune

Innbyggertall: 3967 pr. 01.01.2015 Bergmann Løkken Verk

Areal: 612 km2

  • Dyrket areal: 31.400 da, ca 150 bruk er i drift
  • Produktivt skogareal: 169.500 da
  • Antall ansatte i kommunen: ca 480, 334 årsverk
  • Antall elever i grunnskolen: ca 460
  • Antall elever ved Meldal videregående skole: ca 300
  • Antall km til nærmeste togstasjon - Berkåk: 40 km
  • Antall km til nærmeste flyplass Værnes: 110 km
  • Avstand til Trondheim: 75 km

Nyttig å vite om Meldal          Næringslivet           Ungdom og etablering 

  

 

Meldal Helsetun Meldal kirke Meldal prestegård Meldal bru
Stortingsrepresentant Arne L. Haugen Laksefiske Liljekonvall I sandkassa
 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag