Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Brann og feiing - Gebyrsatser for feiing/tilsyn
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Regulativ for feiing gjeldende fra 01.01.2011

Avgift pr. skorstein Årsavgift Tillegg pr. ekstra røykløp
Feiing årlig av skorstein I inkl. tilsyn Kr. 555,- Kr. 270,-
Feiing 2. hvert år av skorstein I inkl. tilsyn Kr. 445,- Kr. 210,-
Feiing årlig av skorstein II inkl. tilsyn Kr. 425,- Kr. 170,-
Feiing 2. hvert år av skorstein II inkl. tilsyn Kr. 355,- Kr. 145,-
     
Feiing utenom fastsatt turnus Kr. 555,-  
Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag utføres etter avtale og/eller eventuelt timesats    

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag