Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Vann og avløp
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vann og avløp

Vanndråpe


 

Hovedoppgaver for vann og avløp, er avløpsnett, beredskap, lekkasjer, tilstoppinger o.l, tømming av private slamavskillere samt kommunal vannforsyning.

Kommunal vannforsyning
Meldal har 2 kommunale vannverk: Meldal vannverk og Å vannverk.
Begge leverer grunnvann. De kommunale vannverkene leverer under normale forhold god vannkvalitet og overvåkes kontinuerlig av seksjon drift.

Avløpsnett
Avløpsnettet skal avlede kloakk og overvann (regnvann og smeltevann) raskt og effektivt slik at oversvømmelser og andre problemer unngås. Ledningsnettet består av kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som kommunen eier og vedlikeholder, og private stikkledninger som leder vannet fra en enkelte eiendommen inn på hovedledningene.

Ansvarlig
Ola Wold
Seksjonsleder Drift
Tlf.: 72 49 51 00

Andre ansatte 
Odd Harald Ramstad
Formann
Tlf.: 993 64 445
 

Lenker
Tjenestebeskrivelse vannforsyning

Tjenestebeskrivelse avløp

Tjenestebeskrivelse slamtømming

Priser

Leveringsvilkår for kommunal vannforsyning

Leveringsvilkår for avløpstjenester

Sanitærreglement 
-Administrativ del
-Teknisk del

Tømming av septiktanker og tette tanker

Tømming av septiktanker og tette tanker

- abonnementsdatabase for våre kunder

Miljøservice AS har ansvaret for tømming av septiktanker og tette tanker i kommunen. Via en egen abonnementsdatabase er det nå mulig for våre kunder å søke på sitt gnr/bnr og få opp informasjon om egen tank:

  • Når var siste tømming
  • Når blir neste tømming
  • Informasjon om tanken

Abonnementdatabase

    Bilde: Tømming av septiktank

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag