Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skole og SFO
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skole og SFO

ABC

Mål: Sette elevene i sentrum for læringsprosessene og gi den enkelte elev tilpasset undervisning i tråd med behov og forutsetninger.

Vi vil gi elever og foreldre medansvar for mål og innhold i skolen. Gi skolene mulighet til å utvikle sin egenart gjennom satsningsområder i virksomhetsplan og innenfor de rammer lærerplanen setter.

Forplikte elever og lærere i samværsformer som bygger på forståelse, respekt og fremmer dialog, initiativ og engasjement. Skape et godt nettverk til lokalsamfunnet gjennom arbeid med lag og organisasjoner og lokalt næringsliv.

Elevpermisjon 

Fritak for aktiviteter i faget religion, livssyn og etikk

Skolefritidsordning

Ansvarlig            

Kommunalsjef
Tlf. 72 49 51 00

Skolene              Meldal barne- og ungdomsskole

Andre skoler
Meldal videregående skole

Studiesenteret

Løkken Verk Montessoriskole SA 

Meldal kulturskole

 

Lenker
Tjenestebeskrivelser

Regionkonsulent

PP-Tjenesten

Søknadsskjema og priser

Vedtekter SFO

Skolerute 2016-2017

Skole-/barnehagerute 2017-2018

Skolebruksplan

Kunnskapsløftet -
fra ord til handling

Opplæringsloven §9a

Oppslagsverk: Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv

Bilde: Logo Nullmobbing.no

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag