Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Skatt
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skatt

Penger

 

Kontonummer for innbetaling av skatt til Meldal kommune:

         6345.06.16364

Beregning av KID ved innbetaling av skatter: Beregne KID-nr
(KID må brukes ved elektronisk innbetaling)

Generell informasjon: 
Vi som jobber på skatteavdelingen har ansvaret for å kreve inn skattene som skattekontoret har skrevet ut.

Dette betyr at hvis du har spørsmål knyttet til fastsettelse/beregning av skatten bør du ta kontakt med
Skatt Midt-Norge - tlf. 800 80 000

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om for eksempel:

Frister og forfallsdatoer  

Forskuddsskatt  

Restskatt  

Klage på avregningen  

Skatteattest  

Skatteutvalget

 

 

 

 

Ansvarlig 
Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 
Eva Solli
Kemner 
Tlf. 72 48 30 00

Adr.: 
Postboks 83 
7301 Orkanger

 

Lenker

Arbeidsgiverkontrollen

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene

Skatteetatens veiledningstelefon for Sør-Trøndelag 
Tlf. 810 20 200
Veiledningstelefonen kan tilby hjelp i alle skatteforhold (utenom nærings-virksomhet).


Åpningstider: mandag - torsdag kl. 09.00 - 18.00 fredag
kl. 09.00 - 16.00
 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag