Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø - Viltforvaltning - Innlandsfiske i Meldal
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Innlandsfiske i Meldal

  •   Variert og bra fiske i store skog – og fjellområder
  •   Fiskekort selges på over 100 vatn og noen mindre elver
  •   4 hovedområder for fiskekort, også et felleskort for hele kommunen.
  •   Rimelige priser -  sesongkort for familie, hele kommunen kr 300,-
  •   Salgssteder for fiskekort i hele kommunen, også en del med lang åpningstid
  •   Ørreten dominerer, men også røye i en del vatn
  •   Bra isfiskemuligheter i flere vatn med røye
  •   Båtutleie på en del vatn.
  •   Fiske med stang, snøre og oter tillatt de fleste steder
  •   Ny og oppdatert Fiskeguide for Meldal kommune med all nødvendig info.

 

Meldal kommune har et svært godt og variert innlandfiske i  både skog – og fjellområder.

En del områder i kommunen er vernet etter Naturvernloven, så som Urdvatnet og Litjbumyran men her er også fiske tillatt. Nylig ble elva Svorka varig vernet, så her blir det nok mulig å hente seg steikeørret i et urørt vassdrag i lange tider.

 

Det selges fiskekort i 4 hovedområder: Meldal Grunneierlag, Østsiden Utmarkslag, Meldal Statskog og Åmot Utmarkslag. I tillegg selges egne fiskekort for Frilsjøen, Svorksjøen, Prestbuvatnet / Mjovatnet og Hostovatnet / Ringavatnet. Ref. ny Innlandsfiskeguide for Meldal Kommune fra 2004.

 

Nytt f.o.m. 2004 er at det selges et overbygningskort, et felles fiskekort for hele kommunen som gjelder for de aller fleste vatn. Fra 2005 ble dette gjort til et sesongkort for hele familien til en pris av kr 300,-

Men det er selvfølgelig fortsatt mulig å få kjøpt fiskekort for enkeltvatn eller enkeltområder til enda rimeligere priser. De enkelte salgssteder for fiskekort sitter inne med detaljopplysningene der. Vær oppmerksom på at den lakseførende Orkla faller utenom med helt egne ordninger.

 

Barn under 16 år fisker gratis – Fiskeravgiften (”fisketrygd”) for innlandsfiske ble avskaffet for flere år siden, så nå trengs kun det lokale fiskekortet fra fylte 16 år.

 

Salgssteder for fiskekort er spredd over hele kommunen, også på kiosker, campingplasser og bensinstasjoner med åpningstider til senkveld. Det jobbes også med å få til et selvbetjeningssystem i likhet med bomveiavgifter som jo kan betales døgnet rundt.

 

Ørreten er den dominerende arten i de fleste vatn og vassdrag i Meldal, og i mange vatn fins det stor fisk. En del vatn har også røye, noe som gir utmerkede muligheter for isfisking.

Nevner her spesielt Frilsjøen, Prestbuvatnet / Mjovatnet og Urdvatnet.

 

På noen vatn er det mulig å leie båt, eks. Svorksjøen og Storbuvatnet. I dette området er det også fine muligheter for kanobruk. Bulia Villmarksleir ved Prestbuvatnet har både kanoer og båter til bruk på Prestbuvatnet under sine arrangementer.

 

Fiske med stang, snøre og oter er tillatt. Enkelte vatn tilbyr også garnfiske for å tynne tette bestander, eks. Svorksjøen.

 

For detaljer refereres til den nye innlandsfiskeguiden for Meldal kommune utgitt av fiskelag og grunneierlag i Meldal i 2004, med kart i målestokk 1 : 100.000.

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag