Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Landbruk, natur og miljø
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Landbruk, natur og miljø - Orkla Landbruk

Ku


Mål: Landbruks- og naturforvaltningen er en slagkraftig rådgivinings- og utviklingsenhet i regionen.

 

Orkla Landbruk er en felles landbruks- og naturforvaltning for Meldal og Orkdal kommuner lokalisert på Landbrukssenteret Midt. Meldal kommune er vertskommune for dette samarbeidet.
Tlf. 72 49 51 00
Postadresse: 
Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Målgruppa er primært alle som eier og/eller driver landbrukseiendom i kommunene.

Tjenestebeskrivelser Landbruk og Naturforvaltning (her finner du bl.a. søknadsskjemaer)

Aktivitetskalender

Meldingsblad

Viltpåkjørsler i Meldal: 
Benytt telefonnummer 72494444

Viltpåkjørsler i Orkdal:
Meldes til Politiet, tlf. 02800

Veterinærvakt Meldal:
Tlf. 72 49 77 99

Strategier

Forvaltningsområder

Prosjekter

Landbruksvikar

Forvaltningsplaner

Strategidokument hjortevilt Orkdal, Meldal, Rennebu og Rindal 2013 - 2018

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig

Odd N. Lykkja 
Landbrukssjef 
Tlf. 72 49 51 91

Johan Randahl
Jordbruksrådgiver

Tlf. 72 49 47 86

Erling Revhaug
Skogbruksrådgiver 
Tlf. 72 49 47 87 

Ane Haugen Wexelsen
Jordbruksrådgiver 
Tlf. 72 49 51 92 

Lillian Marstad 
Jordbruksrådgiver
Tlf. 72 49 51 94

Thomas Ruud 
Prosjektleder Vannområde Orkla 
Tlf. 72 49 51 95 

 

Lenker

Renovasjonsselskapet HAMOS 

Meldal grunneierlag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens landbruksforvaltning

VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere)

Landbrukets nettside 

Skog og Landskap

Allskog (Skogeiere Nordafjells)

Norges Skogeierforbund

Gardsplassen.no

Direktoratet for naturforvaltning

Biogass - en del av løsningen


 

  

 

  

 

 

 

 

30.08.2010
30.08.2010
30.08.2010
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag