Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Kultur
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kultur

Kulturfjes

 

Kulturlivet i Meldal har stor bredde. De fleste innbyggerne har god tilgang på kulturopplevelser og mange muligheter for selv å delta i kulturaktiviteter.

De frivillige organisasjonene i Meldal er bærebjelken i kulturlivet. Kommunen har bevisst valgt å bruke mye av kulturbudsjettet til å støtte det frivillige arbeidet. Tiltak rettet mot barn og unge har høy prioritet.

 

 

Ansvarlig
Seksjonsleder Kultur
Kari Garberg
Tlf. 72 49 51 00

Allment kulturarbeid 
Ansvarlig 
Kari Garberg
Tlf. 72 49 51 31

Meldal kulturskole 
Ansvarlig 
Helge Rolstadås
Tlf. 959 18 692

Meldal Folkebibliotek 
Ansvarlig 
Marit H. Bergsrønning 
Biblioteksjef 
Tlf. kontor: 
72 49 47 62 
Tlf. biblioteket:
72 49 47 60

Ungdomsleder 
Ansvarlig 
Marit Bjerkås 
Tlf. 72 49 51 53
Mobil 958 35 190

Meldal bygdemuseum 

Lenker

Lag og organisasjoner

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag