Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Byggesaker - arealplaner
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Byggesaker og arealplaner

Hammer


 

 


Byggesakskontoret er knyttet til sektor for Landbruk og tekniske tjenester, og ligger i 1. etg. i Meldal Rådhus.

Her behandles søknader om tiltak. Videre behandles reguleringsplaner her.
Saksbehandlingstid avhenger av søknadstype og søknadstidspunkt, og regnes fra det tidspunkt søknaden er komplett.

Vi hjelper deg med:
Nødvendige søknadsskjemaer
Situasjonsplaner og kartutsnitt
Oppgave over naboer
Informasjon om planlagte tiltak evt. berører andre off. instanser
Planbestemmelser
Veiledning i skjema, lover og regler
Salg av GIS/karttjenester ifb. med reguleringsplaner

 Tjenestebeskrivelser

Byggesaksblanketter

 

Ansvarlige 
Arealplaner og GIS:
Hans-Victor Wexelsen
GIS-ansvarlig
Tlf. 72 49 51 00

Byggesaker:
Alf Martin Granheim
Saksbehandler
Tlf. 72 49 51 00

Deling eiendom:
Siri Eithun
Kommunalsjef
Tlf. 72 49 51 00

 

Lenker
Priser på saksbehandling

Tomtepriser

Søknadsskjema

Andre lenker
Plan- og bygningsloven

Direktoratet for byggkvalitet

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag