Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Jakt og fiske
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Her er en oversikt over aktuelle sider for deg som er interessert i å jakte eller fiske i Meldal

Generell informasjon

Jaktkalenderen (jakttider i Norge)

Her finner du jaktkalenderen for Norge  


Lokale jakttider, priser m.m.
(småvilt)

Lokal jakttider for hjortevilt

 

Og her er lokale jakttider, priser m.m.


Her er lokale forskriften vedr. jakttider på hjort

 

Viltforvaltningen i Meldal

 

Link til det kommunale forvaltningsorganet for vilt- og fiskeforvaltning

 

 

Fagrådet for Orkla:


 

 

 

 

Småviltjakt og innlandsfiske i Meldal

Generell informasjon om innlandsfiske i Meldal  

Meldal grunneierlag

Meldal grunneierlag disponerer det meste av innlandsfiske og småviltjakt i Meldal. post@meldalgrunneierlag.no

 

Laksefiske i Orkla

Orkla fellesforvaltning

Laksefiske i Orkla.
Oppdatert informasjon om Orkla.
rune@orklaguide.com

Meldal Jakt & Fiskarlag

Det lokale jakt- og fiskerlag i Meldal.
Disponerer flere vald for laksefiske i Orkla.

 

Orkla Jeger og Fiskerforening

Det lokale jakt- og fiskerlag i Orkdal.
Disponerer flere vald for laksefiske i Orkla.

 

Rennebu Jeger og Fiskerforening

Det lokale jakt- og fiskerlag i Rennebu.
Disponerer flere vald for laksefiske i Orkla.

 

Orklaguiden v/ Karl Olav Mærk

Laksefiske.
Oppdatert informasjon om Orkla.
post@orklaguiden.no

Chr. Salvesen & Chr. Thams´s Communications Aktieselskab

Utleie av laksefiske, overnatting m.m.

bjorn.tokle@salvesen-thams.no

Syrstad Flyfishing

Fluefiskeskole.

trond@syrstad.no

Aunan AS  v/Vegard Heggem

Tilrettelagte pakker med fiske, guide, overnatting og matservering

info@aunan.no

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag