Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Planer/Økonomidokumenter
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Planer

Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020- saksframlegg
Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 - vedtatt i kommunestyret 15.09.2016 

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 - vedtatt 30.06.2016

Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 - vedtatt i kommunestyret 17.12.2015 
Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 - med budsjett for 2016 
Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2019 - styringskort

------------

Handlingsprogram 2016-2019 - Formannskapets innstilling

Handlingsprogram 2016-2019 - Styringskort

Kommuneplanens samfunnsdel - September 2015

Utfordringsdokument - Juni 2015

 -------------

Handlingsprogram med økonomiplan - Årsmelding/Regnskap

Hovedplan vann og avløp

Arealplaner 

Boligsosial handlingsplan 2016-2020 - vedtatt 27.10.2016

Dette er Meldal - en oversikt

Fagplan kommunale veier og gatelys

Klima- og energiplan 

Kommunedelplan gruveforurensning vedtatt 150514

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022

Kommunikasjonsstrategi  

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Plan for trafikksikkerhet 2013-2017

Planprogram Meldal kommune vedtatt 061212

Pleie- og omsorgsplan 

Rehabiliteringsplan 2014 - 2015 

Ruspolitisk handlingsplan 

Smittevernplan

Utviklingsplan Heggøya industriområde 2011 - Presentasjon 

 

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag