Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnevern
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Barnevern

Liten jente

Mål: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp, omsorg og trygge oppvekstvilkår. 

 

Meldal barneverntjeneste er en del av interkommunal barneverntjeneste for kommunene Orkdal, Agdenes, Skaun og Meldal. Vertskommune er Orkdal kommune. Barneverntjenesten består av barnevernpedagoger, førskolelærere og sosionomer.

For mer informasjon om barneverntjenesten, se www.orkdal.kommune.no
                                           Kontaktinformasjon: 
Besøksadresse: 
Orkdal Rådhus
7300 Orkanger
Tlf. 72 48 30 00

Barnevernvakta for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun: Tlf. 02800 hverdager mellom kl. 15.30 -08.00 (Sommertid 15.00 - 07.30), og alle helger og høytidsdager.

 

Lenker

Lov om barneverntjenester

Lov om barn og foreldre (barneloven)

Informasjon om 
fosterhjem

 

 

 

 

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag