Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager - Grefstad barnehage
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Grefstad barnehage

Grefstad barnehage

Ekserplassen 1 
7336  Meldal

Grefstad barnehage flyttet inn i nybygde og funksjonelle lokaler 1. august 2016.

Den nye barnehagen har stort areal som gir gode muligheter for banrs lek og læring.

Barnehagen har 4 avdelinger med til sammen 54 barn (72 plasser).

Revhiet 
9 barn i alderen 1-2 år 
Hårrålabben
9 barn i alderen 1-2 år 
Gaupfaret 
18 barn i alderen 3-5 år 
Kråkreiret 
18 barn i alderen 3-5 år

Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg til at barnehagens plassering gir oss unike muligheter i nærmiløet, som f.eks. Kølmoen, Kløvsteinbakken, turstier i skogen og ved elva, ligger vi også i gangavstand til sentrum.

Vi ligger rett over veien for Meldal barne- og ungdomsskole, som gir oss gode muligheter for samarbeid.

Mål

Foreldresamarbeid

Ansvarlig 
Elin F. Steigedal
Styrer
Tlf.: 916 94 581

Personalet

Telefonnr.: 
Kontor : 
72 49 46 83

Arbeidsrom: 
72 49 46 84

Personalrom: 
72 49 46 86

Revhiet: 
948 20 910

Gaupfaret:
909 30 079

Kråkreiret: 
909 81 970

Hårrålabben: 
909 44 712

 

 

Lenker

Virksomhetsplan

Vedtekter

Søknadsskjema 
2016-2017
 

Søknadsskjema 2017-2018

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag