Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Priser
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Priser

Her prisene på noen av de mest brukte tjenestene.

For andre tjenester se under tjenestebeskrivelser

Priser:

Barnehage

Byggesaksbehandling (regulativ)
Bestemmelser knyttet til regulativ

Hjemmehjelp/praktisk bistand/matombringing

Kart og oppmåling
Bestemmelser knyttet til regulativ

Kortidsopphold, dag/nattopphold Meldal Helsetun

Landbruksvikar

Legekontoret

Matombringing

Meldal kulturskole

SFO

Svømmehall

Tomtepriser

Trygghetsalarm 

Utleie av lydutstyr og instrumenter ved Meldal kulturskole

Utleie av lokaler i Meldal samfunnshus 

Utleie Meldal barne- og ungdomsskole

Utleie skole og idrettsbygg

Vann og avløp

 

For øvrige priser - se tjenestebeskrivelser

 

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag