Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - Barnehager
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Barnehagene i Meldal

Glad gutt


Mål: Trygghet - Tilhørighet - Trivsel - Å lære barn å lykkes i samspill med andre.

 

Barnehagetilbudet
I Meldal kommune har vi 4 kommunale barnehager. De ligger plassert i de 4 kretsene våre, Grefstad, Løkken, Storås og Å.

Vi tilbyr barnehageplasser, 4 d/u og 5 d/u for barn i alderen 1-6 år.

Åpningstider: kl. 06:45 - 16.30

Meldal kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars.

Nytt barnehageår starter 1. august.

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av oktober har rett til barnehageplass. Hvis du ønsker plass fra 1. august, må du søke innen 1. mars. Behandlingstid er en måned.

Ulike oppholdstider og priser

Satsningsområde barnehage

Informasjon om nasjonal ordning for redusert betaling

Informasjon om gratis kjernetid 

Ansvarlig
Tlf. 72495100

Barnehagene
Grefstad barnehage

Løkken barnehage

Storås barnehage

Å barnehage

Lenker

Tjenestebeskrivelse

PP-Tjenesten

Priser

Søknadsskjema 2017-2018

Skole-/barnehagerute 2017-2018

Vedtekter

Søknadsskjema - redusert betaling og gratis kjernetid

Logo Nullmobbing.no

Barnehagefakta

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag