Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenester - PP-tjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

PP-tjenesten i Meldal

Solsikker


Mål: Arbeidet i PPT skal være forebyggende, slik at barn og unge får trygge og gode vekstforhold. 

 

PP-tjenesten er tilknyttet sektor oppvekst.
Tlf. 72 49 51 00

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning til skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.

Eksempler på utfordringer er:

  • språk- og talevansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker

Hvordan få tjenesten

Leder 
Kommunalsjef 
Gro Magnhild Brønstad   
Tlf: 72 49 51 32 

Ansatt
Rita Karoline Olsen 
Fagansvarlig PPT/ Ped.psyk. rådgiver
Tlf. 72 49 51 86 
Mobil 41588099

Stine Storengen 
Ped.psyk. rådgiver
Tlf. 72 49 51 34

Steinar Bøhn 
Ped.psyk. rådgiver
Tlf. 72 49 51 30

Sigrun Rudland 
Ped.psyk. rådgiver
Tlf. 72 49 51 82

Lenker 
Tjenestebeskrivelser

Henvisningsskjema:

Henvisningsskjema til PPT for skolene i Meldal kommune

Pedagogisk rapport til bruk ved rehenvisning (skole)

Henvisningsskjema til PPT for barnehager i Meldal kommune

Pedagogisk rapport til bruk ved rehenvisning (barnehage)

Skjema for systemtilmelding PPT 

Henvisningsskjema for voksne

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag