Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Kart
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Kart og Arealplaner

Velkommen til Meldal kommunes side for kart og arealplaner.

Alle kartdata, inkludert eiendomskartet (Matrikkelen) kan inneholde feil og mangler. Kommunen er uten ansvar for tap eller skade som måtte følge av bruken. Vi jobber hele tiden med å forbedre og vedlikeholde kartgrunnlaget. Ta gjerne kontakt med GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen dersom du kan hjelpe oss å rette feil og mangler, eller har andre kommentarer.

For å hjelpe deg å komme i gang med Kommunekart eller OrklaKart har vi laget en veldig kort brukerveiledning som du finner her:

Klikk på ikonene i tabellen nedenfor for å gå videre til det enkelte verktøy.

 

 

 

Kommunekart

Kommunekart er en enkel kartklient som kan brukes i en nettleser på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon. Du kan også laste ned Kommunekart som en gratis App fra Google Play eller App Store.

I Kommunekart kan du kombinere grunnkart, arealplaner og temakart fra kommunen med et landsdekkende bakgrunnskart eller flyfotokart. Arealplaner er koblet til plandokumenter i PlanArkiv.

En generell brukerveiledning for Kommunekart finner du her.

 

 OrklaKart

OrklaKart er en mer avansert kartklient. Dette er et samarbeid mellom kommunene Meldal og Orkdal.

Kartklienten inneholder bl.a. grunnkart med eiendomsgrenser, vann- og avløpskart, arealplaner og flybilder. I søkefeltet kan du søke på adresser, eiendom, bygningsnummer, stedsnavn eller planer. Du kan selv justere kartbildet ved å endre bakgrunnskart, slå av og på enkelttema og justere gjennomsiktighet.

Arealplaner i kartet er koblet til plandokumenter i PlanArkiv.

OrklaKart finnes i 3 versjoner:

  • OrklaKart Innbygger har fokus på kartinformasjon som ofte etterspørres av innbyggere og andre brukere
  • OrklaKart Politiker har fokus på plansaker som skal til politisk behandling
  • OrklaKart Ansatt er et saksbehandlingsverktøy med mer funksjonalitet og innhold.

OBS: OrklaKart er basert på GISLINE WebInnsyn, og krever at Silverlight er installert på datamaskinen. Vær oppmerksom på at noen nettlesere ikke støtter Silverlight.

PlanArkiv

I PlanArkiv kan du søke etter både gjeldende og en del utgåtte arealplaner. Her finner du blandt annet vedtaksdokumenter som planbestemmelser, planbeskrivelser, plankart og saksframlegg/vedtak.

I PlanArkiv vises plankartene slik de opprinnelig ble vedtatt. Planene kan senere være endret eller delvis erstattet av andre planer.

 

Turkart Orkla

I Turkart Orkla finner du alle turforslag fra bøkene "40 turer i Orkdal" og "41 fine turer i Meldal". Du finner også informasjon om merka tur- og trimløyper og oppkjørte skispor, men kommunen kan dessverre ikke garantere at denne informasjonen til enhver tid er oppdatert. Viktige områder som naturvernområder og verdivurderte friluftslivsområder (Orkdal) er også tilgjengelig med kobling til faktaark i naturbasen. 

OBS: Turkart Orkla er basert på GISLINE WebInnsyn, og krever at Silverlight er installert på datamaskinen. Vær oppmerksom på at noen nettlesere ikke støtter Silverlight.

 

GPS

Her kan du laste ned tur-og friluftsdata som kan importeres til håndholdt GPS eller en smarttelefon-app som støtter dette

 

 

Kommuneplanens arealdel med delplaner og bestemmelser som .pdf-filer:

Andre relevante plandokumenter:

 Nedlastbare data til GPS (høyreklikk for å laste ned):

Meldal topptrim 2016

Last ned GPX-fil  

Meldal topptrim 2014

Last ned GPX-fil  

Meldal topptrim 2013

Last ned GPX-fil  

Meldal topptrim 2012

Last ned GPX-fil  
 41 fine turer i Meldal Last ned GPX-fil Last ned KML-fil
 40 fine turer i Orkdal Last ned GPX-fil Last ned KML-fil 
 

kart meldal i Norge

Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag