Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Skolehelseetjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Skolehelsetjenesten

Beskrivelse: Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i forhold til elvenes helse, trivsel og sikkerhet. Skolehelsetjenesten består av helsesøster, lege og fysioterapeut som foretar helseundersøkelser ved behov, og deltar i undervisning.
Målgruppe: Barn og ungdom ved skolene i Meldal
Samarbeids-partnere: Skolens lærere, foreldre, PPT og andre kommunale instanser, BUP og evt. andre ved behov.
Gjeldende lov og regelverk:

Helse- og omsorgstjenesteloven 
Smittevernloven 
Folkehelseloven

Forskrifter og veiledere.

Hvordan få tjenesten: Ved henvendelse til helsestasjonen tlf. 72 49 51 62, skolene v/helsesøster eller rektor, eller Servicekontoret tlf 72 49 51 00
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: helsestasjons-/skoletjenesten og fysio-/ergoterapitjesten, psykisk helsearbeid.
Dato opprettet: 06.02.04
Dato oppdatert: 05.08.10, 20.08.13, 31.03.15
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag