Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Vaksine
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Vaksine (influensa m.m.)

Beskrivelse: Influensavaksinering hver høst fra september.  Tuberkulinprøving etter behov.
Målgruppe: Innbyggere i Meldal
Kriterier: Influensavaksine fortrinnsvis til eldre over 65 år, og personer med kroniske sykdommer. Tuberkulinprøving etter avtale.
Samarbeids-partnere: Kommunelege 1
Gjeldende lov og regelverk: Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven
Hvordan få tjenesten: Ved hendvendelse til Helsestasjonen, tlf. 72 49 51 62.
Sendes til: Meldal kommune, Helsestasjonen, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller postmottak@meldal.kommune.no
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjneste som omfatter flere faggrupper: psykisk helsearbeid, helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysio/ergoterapitjeneste og frisklivssentral
Dato opprettet: 080904
Dato oppdatert: 06.08.10, 13.08.13, 26.02.15
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag