Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Jordmortjenesten
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Jordmortjenesten

Beskrivelse: Tilbud om svangerskapsomsorg. Tilbud om foreldreforberedende kurs. Hjemmebesøk etter fødsel. Veiledning i familieplanlegging og prevensjon. Oppstart av barselgrupper.
Målgruppe: Alle vordende foreldre. Barselkvinnen. Ved behov for prevensjonsveiledning.
Kriterier: Som nevnt over. Timebestilling.
Pris: Gratis.
Brosjyrer o.l.:

Info om ultralyd 
Info om alkohol 
Info om røyking 
Ernæring i svangerskapet
Erkjennelse av farskap
Infohefte fra helsedirektoratet (Gravid)
Info.brosjyre om sv.skapsomsorg i kommunen (under revidering.)

Samarbeids-partnere: Lege, helsesøster, fysioterapeut,  v/behov  henviser til ultralyd, St. Olavs Hospital, svangerskapspoliklinikken, ev. henviser til psykisk helse.
Serviceerklæring:

"Vi lover tilbud om svangerskapsomsorg til alle gravide i kommunen som ønsker det. Ekstra oppfølging /evt. henvisning fødeavd. eller andre ved spesielle behov, f.eks. fødselsangst, rusproblemer osv."

Gjeldende lov og regelverk:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
Rundskriv IK-nr 22/95 Jordmortjeneste, m ft. Lover/regelverk.
Prosedyrer vedr. sv.sk.omsorg/samarbeid mellom primærhelsetjenesten og fødeavd. St. Olavs Hospital.

Hvordan få tjenesten: Timeavtaler, avtales pr.tlf eller kom innom helsestasjonen. Jordmor tilstede mandag og torsdag. Tlf. 72 49 51 68
Sendes til: Kvamsveien 2, 7336 Meldal
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00, eller Meldal Helsestasjon, Jordmor mandag og torsdag.
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper:  psykisk helsearbeid, helsestasjons/skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapitjenesten og friskivssentral.
Ansvarlig leder: Unni Møkkelgård Resell
Kontaktperson: Fagansvarlig jordmor Inger Kristin Sandvik
helsesøster Nina Langaas Jordet
Dato opprettet: 18.02.04
Dato endret: 19.08.13, 26.02.15
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag