Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Sorg og omsorg
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Sorg og omsorg

Beskrivelse:

Sorg og omsorg er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og ble startet med det mår for øyet å bedre situasjonen for mennesker i sorg, mennesker som har mistet en av sine nærmeste ved dødsfall.

Målgruppe: Mennesker i sorg
Kriterier: Mennesker som har mistet en av sine nærmeste ved dødsfall.
Pris: Gratis
Samarbeids-partnere: Kirken og psykisk helsearbeid.
Hvordan få tjenesten: Henvendelse til Meldal kirkekontor tlf. 72 49 51 65/66 eller Meldal helsestasjon tlf. 72 49 51 60.
Sendes til: Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
Kontakt: Meldal kirkekontor tlf 72495465/66 eller Meldal helsestasjon tlf 72495160.
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: barneverntjeneste, PP-tjeneste, psykisk helsearbeid, helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysio-og ergoterapitjeneste.
Dato opprettet:  
Dato oppdatert:  
Livssituasjon:  
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag