Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Barnekontroll/helsestasjonsbesøk
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Helsestasjon

Beskrivelse:

Hensikten med konsultasjoner er å forebygge sykdommer, skader og ulykker, og å  oppdage feilutvikling så tidlig som  mulig.

Gi råd og veiledning, trygge foreldrene i foreldrerollen.

Hjelpe til å bygge gode relasjoner innad i familien og i nærmiljøet.

Barnet får tilbud om vaksinasjon etter fastlagt skjema.

Barnet undersøkes hos helsesøster og lege ved bestemte alderstrinn

Barnet blir undersøkt med tanke på fysisk, psykisk og sosial utvikling, og henvist til spesialist ved behov.
Målgruppe: Barn  0 – 5 år, timebestilling
Pris: Gratis
Brosjyrer o.l.:

Velkommen til Meldal Helsestasjon

Vaksinasjon i barne – og ungdomsalder

Foreldremappe med brosjyrer om sikkerhet for barn..

Forskjellige brosjyrer avpasset etter alder.
Samarbeids-partnere: Kommunelegene, andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten, fylkeskommunen.
Serviceerklæring:

'Vi lover et lavterskeltilbud til alle barn i Meldal kommune.'

'For at vi skal kunne oppfylle dette må vi til enhver tid ha oversikt over alle som bor i kommunen, så ta gjerne kontakt.

'Dersom det er forhold du ikke er fornøyd med vil vi gjerne at at du informerer oss om dette.'

Gjeldende lov og regelverk: Lov om helsetjenesten i kommunene

Lov om vern mot smittsomme sykdommer

Forskrifter og veiledere fra Staten
Hvordan få tjenesten: Ved hendvendelse til Helsestasjonen, tlf. 72 49 51 60, eller Servicekontoret tif. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: psykisk helsearbeid, helsestasjons-/skolehelsetjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten og frisklivssentral.
Avdeling: Meldal Helsestasjon
Dato opprettet: 08.09.04
Dato oppdatert: 05.08.10, 31.03.15
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag