Fakta | Administrasjon | Politikk
Åpningstider | Telefoner/Epost
Forsiden - Tjenestebeskrivelser - Oppvekst - Hjelpetjeneste - Helsestasjon for ungdom
LivsIT
Klima og energi
Priser
Skjema
Tjenestebeskrivelser
Tjenester
Barnehager
Barnevern
Boliger til utleie
Brann og feiing
Byggesaker - arealplaner
Fradeling og oppmåling
Fysio- ergoterapi
Helsestasjon
Hjelpetjenesten
Kultur
Landbruk, natur og miljø
Lege
Næring
Pleie og Omsorg
PP-tjenesten
Psykisk helsearbeid
Skatt
Skole og SFO
Sosiale tjenester
Vann og avløp
Vei og gatelys
Innlogging e-post
Intranett

Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse: Et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 20 år som bor eller går på skole i Meldal. Det er en helsetjeneste for ungdom med fokus på ungdommens helseproblemer som f.eks. prevensjonsveiledning, råd og veiledning i forhold til spiseproblemer, seksualitet, rusproblemer, psykiske problemer og/eller det ungdommen ønsker å ta opp. Den betjenes av sykepleier/helsesøster og i tillegg lege 1 gang i mnd.
Målgruppe: Ungdom
Kriterier: Ungdom mellom 13 og 20 år som bor eller går på skole i Meldal.
Pris: Gratis.
Samarbeids-partnere: Kommunelege II, BUP, sosialkontor, PPT, Meldal videregående, Meldal ungdomsskole, psykisk helsearbeid.
Gjeldende lov og regelverk:

Lov om helsetjenesten i kommunene
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Lov om helsepersonell

Hvordan få tjenesten: Ved hendendelse på Helsestasjonen første onsdag i måneden mellom kl.14.30 og 15.30 Evt. ringe tlf. 724 95160. Ingen timebestilling.
Sendes til: Meldal kommune, Helsestasjon for ungdom, Hjelpetjenesten, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.
Kontakt: Meldal kommune, servicekontoret, tlf. 72 49 51 00
Ansvarlig enhet: Hjelpetjenesten
Informasjon om enheten: Hjelpetjenesten er en tverrfaglig tjeneste som omfatter flere faggrupper: psykisk helsearbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, fysio/ergoterapitjenesten.
Dato opprettet: 080904
Dato oppdatert: 090507, 060810, 26.02.15
   
Avansert søk
Brukerundersøkelser
Informasjon
Postlister
Saksdokumenter
Møteplan for politiske utvalg
Flytt til Meldal
Forskrifter
Frivilligsentralen
Hvor ligger Meldal?
Hva skjer i Meldal?
Innbyggerinitiativ
Jakt og fiske
Kart
Kommunen vår
Lag/foreninger
Ledige stillinger
Medalingen
Meldal.no
MOT
Nettstedskart
Opplev Trollheimen
Orkdal/Øy-regionen
Orkdalsregionen
Orkland kommune
Planer/Økonomidokumenter
Prosjekt framtidas helse- og omsorgstjenester
Råd og utvalg
SIO
Slettmeg.no
Studiesenteret
Tilskuddsportalen
Verdigrunnlag